Δηλώστε για ποια Ομάδα Στήριξης αιτήστε
Δηλώστε για ποια Ομάδα Στήριξης αιτήστε:
Συχνότητα συναντήσεων: Μία φορά την βδομάδα για 1 ½ ώρα.

Στοιχεία Αιτητή/Αιτήτριας

Δηλώστε δύο μέρες (Δευτέρα μέχρι Κυριακή) και ώρες που σας βολεύουν (πρωί, απόγευμα ή βράδυ):
Ατομικό κόστος συμμετοχής:
€80.00 τον μήνα (πληρώνεται στην αρχή του κάθε μήνα)
ήbr> €200.00 προπληρωτέο για κάθε κύκλο διάρκειας τριών μηνών