Πρόγραμμα Αγαπώ τα ζώα – Σέβομαι το Περιβάλλον

Διάρκεια Κύκλου, Περίοδος Αίτησης, Συχνότητα Συναντήσεων

Διάρκεια Κύκλου, Περίοδος Αίτησης, Συχνότητα Συναντήσεων

Δηλώστε για ποιο κύκλο αιτήστε:

Μέρα και Ώρα Συνάντησης
Kυριακές στις 3.30 – 4.30 μ.μ.

Κόστος Συμμετοχής

Ατομικό κόστος συμμετοχής:
€50.00 τον μήνα (πληρωτέο στην αρχή του κάθε μήνα)