Πρόγραμμα ΣΧΟΛΗΣ ΓΟΝΕΩΝ

Έντυπο Αίτησης

Διάρκεια Κύκλου, Περίοδος Αίτησης, Συχνότητα Συναντήσεων

Διάρκεια Κύκλου, Περίοδος Αίτησης, Συχνότητα Συναντήσεων

Δηλώστε για ποιο κύκλο αιτήστε:

Μέρα και Ώρα Συνάντησης
Τετάρτες στις 7.15 – 8.45 μ.μ.

Κόστος Συμμετοχής

Ατομικό κόστος συμμετοχής:
€80.00 τον μήνα (πληρωτέο στην αρχή του κάθε μήνα) ή
€200.00 προπληρωτέο για τον κάθε κύκλο