Προγράμματα

Η παραγωγή Προγραμμάτων “Ready-To-Go” προκύπτει από τη δική μου μελέτη/ανάλυση κοινωνικών προβλημάτων και τάσεων σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Τα προγράμματα αυτά καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, τα οποία περιστρέφονται γύρω από τους κύριους άξονες της Αναπτυξιακής Ψυχολογίας, της Κλινικής Ψυχολογίας, της Κοινωνικής Ψυχολογίας, της Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας και της Ψυχολογίας της Υγείας. Περιλαμβάνουν διαλέξεις, σεμινάρια, ημερίδες και βιωματικά εργαστήρια και στοχεύουν στο να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες  ανθρώπων διαφορετικών ηλικιών. Αναβαθμίζονται περιοδικά έτσι ώστε να ενσωματώνουν:

  • την ανατροφοδότηση των, καθιστώντας τα έτσι πιο προσαρμοσμένα  στις ανάγκες των ανθρώπων
  • τις τελευταίες διαθέσιμες πληροφορίες στον τομέα μου

Ο κύριος στόχος μου μέσω των Προγραμμάτων «Ready-To-Go» είναι να στηρίζω:

Tην υγιή ψυχολογική ανάπτυξη ατόμων, είτε πρόκειται για παιδιά, είτε για εφήβους είτε για ενήλικες

Tη γονική μέριμνα ώστε οι γονείς και τα παιδιά να μπορούν να απολαμβάνουν αρμονικές σχέσεις

Tην οικογένεια, με στόχο την επίλυση προβλημάτων ή τον μετριασμό τους, ώστε να αποφεύγεται η δημιουργία ενός τοξικού περιβάλλοντος και να εξασφαλίζεται επαρκής υγιής  χώρος για την αρμονική ανάπτυξη των σχέσεων μεταξύ των μελών της οικογένειας

Tους μαθητές πρωτοβάθμιας καθώς και εκείνους των άλλων βαθμίδων ώστε να τους βοηθήσω να μάθουν, να ωριμάσουν και να γίνονται ολοένα και πιο ολοκληρωμένοι άνθρωποι καθώς συνεχίζουν την πορεία τους μέσα από το εκπαιδευτικό σύστημα

Tην ποιότητα ζωής στην εργασία, βοηθώντας τους εργαζόμενους να αποκτούν και να χρησιμοποιούν καλύτερες επικοινωνιακές δεξιότητες, μεταξύ άλλων

Mικρές κοινότητες ώστε να τις βοηθήσω να επιλύσουν διάφορα κοινωνικά προβλήματα

Τα Προγράμματα “Ask-Me-To-Go”, προσφέρονται, μεταξύ άλλων, σε ιδρύματα, σε στέγες ηλικιωμένων, επιχειρήσεις, οργανώσεις, νηπιαγωγεία, δημοτικά σχολεία, σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και συνδέσμους γονέων.

Αυτά τα προγράμματα, είναι προσαρμοσμένα στις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των πελατών, και μπορεί να περιλαμβάνουν διαλέξεις, σεμινάρια και βιωματικά εργαστήρια. Οι πελάτες επιλέγουν από ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, όπως:

  • Πώς να βελτιώσετε τις εργασιακές σχέσεις
  • Πώς να χειρίζεστε το άγχος στην εργασία
  • Πώς να ενδυναμώσω το προσωπικό μου
  • Υγιείς οικογενειακές σχέσεις
  • Πώς να αναπτύξω τις δεξιότητες και τις ικανότητες του παιδιού μου
  • Πώς να παρακινώ τους μαθητές μου

Το κόστος των Προγραμμάτων “Ask-Me-To-Go”, τα οποία προσφέρονται στα ελληνικά και στα αγγλικά, ποικίλει.