Διοργανώνω το ειδικό αυτό πρόγραμμα από το 2005, με χαρά και ισχυρή επιθυμία να προσφέρω στα παιδιά την ευκαιρία να αναπτύξουν την προσωπικότητα, τις δεξιότητες και τις ικανότητες τους. Να ενισχύσουν την αυτοεκτίμηση τους και να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους. Το Πρόγραμμα, «Ένα Ταξίδι στον Κόσμο των Συναισθημάτων και της Γνώσης» στοχεύει ακριβώς στο να καλλιεργήσει τη γνωστική, την κοινωνική, την συμπεριφορική καθώς και την συναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών ούτως ώστε να επιτευχθεί η περαιτέρω ανάπτυξη της προσωπικότητας τους.

Ένα Ταξίδι στον Κόσμο των Συναισθημάτων και της Γνώσης

Περιγραφή Προγράμματος

Όλα αυτά γίνονται εφικτά μέσα από τη συμμετοχή των παιδιών σε βιωματικά εργαστήρια, διαλέξεις, συζητήσεις και παρουσιάσεις. Συμμετέχουν σε ομαδικές εργασίες και διαγωνισμούς, σε επισκέψεις μελέτης σε μουσεία και άλλους ενδιαφέροντες χώρους. Υποδύονται ρόλους, αναλύουν λογοτεχνικά κείμενα, άρθρα και ποιήματα, και εκφράζονται μέσα από την εφαρμογή διαφόρων μορφών τέχνης, όπως είναι οι χειροτεχνίες και η ζωγραφική.

Η συναισθηματική επίγνωση και η ικανότητα του ατόμου να αναγνωρίζει καθώς και να χειρίζεται τα συναισθήματά του διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο για την ευτυχία και την επιτυχία που θα απολαύσει στη ζωή του, ιδιαίτερα λαμβάνοντας υπόψη πως η κοινωνία των πολιτών ανταμείβει ή τιμωρεί τους πολίτες της ανάλογα με τις συμπεριφορές τους.

Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να βοηθήσουμε τα παιδιά να υιοθετήσουν τρόπους με τους οποίους να μπορούν να ελέγχουν τις παρορμήσεις τους, να αναβάλουν για αργότερα την ικανοποίηση τους, να βρίσκουν για τον εαυτό τους κίνητρα, να κατανοούν τα σήματα των άλλων ανθρώπων και να αντιμετωπίζουν τα προβλήματα της ζωής ως προκλήσεις, για την περαιτέρω ανάπτυξή τους.

Μια τέτοια παρέμβαση, πρέπει, όπως υποστηρίζει και ο διαπρεπής ερευνητής Δρ. D. Goleman, να αρχίζει από τα πρώτα χρόνια της ζωής.

Η συναισθηματική αγωγή αποκτά συνεπώς ιδιαίτερη σημασία, αφού αγκαλιάζει την καλλιέργεια δεξιοτήτων που είναι απαραίτητες σε όλες τις ανθρώπινες σχέσεις, όπως ικανότητα αντίληψης, κατανομασίας, έκφρασης και χειρισμού των συναισθημάτων, αυτοέλεγχο, ενσυναίσθηση, προσεκτική ακρόαση του άλλου, ποιοτική επικοινωνία, τρόπους επίλυσης συγκρούσεων και προβλημάτων, συνεργασία, προσωπική υπευθυνότητα, εκπλήρωση υποχρεώσεων, αυτοεπίγνωση και αυτοαποδοχή.

Διεξαγωγή Προγράμματος

Το Πρόγραμμα προσφέρεται κάθε χρόνο μέσα από εβδομαδιαίες συναντήσεις, από τον Σεπτέμβρη μέχρι τον Ιούνη. Επίσης, είναι  χρήσιμο να αναφέρω ότι προσφέρω και Βιωματικά Θεματικά Εργαστήρια για παιδιά,  κατά τη διάρκεια των σχολικών διακοπών των Χριστουγέννων και του Πάσχα.  Επιπρόσθετα, μέρος του Προγράμματος προσφέρεται κατά τη διάρκεια των θερινών μηνών όπου εναλλάσσεται με το Πρόγραμμα “Αγαπώ τα ζώα – Σέβομαι το περιβάλλον”.

Γλώσσες διεξαγωγής: Ελληνική και Αγγλική