Ένα Ταξίδι στον Κόσμο των Συναισθημάτων και της Γνώσης Έντυπο Αίτησης

Έντυπο Αίτησης

Διάρκεια Κύκλου, Περίοδος Αίτησης, Συχνότητα Συναντήσεων

Διάρκεια Κύκλου, Περίοδος Αίτησης, Συχνότητα Συναντήσεων

Δηλώστε για ποιο κύκλο αιτήστε:

Μέρα και Ώρα Συνάντησης
Kυριακές στις 10.00 – 11.00 π.μ.

Κόστος Συμμετοχής

Ατομικό κόστος συμμετοχής:
€50.00 τον μήνα (πληρωτέο στην αρχή του κάθε μήνα)