Έχω παρακολουθήσει κατά καιρούς διάφορες διαλέξεις, σεμινάρια και βιωματικά εργαστήρια που οργανώθηκαν από την κυρία Γαβριέλλα και οφείλω να ομολογίσω ότι αυτό που τα έκανε ξεχωριστά είναι η καλή οργάνωση από την ομιλήτρια, η αμεσότητα και η εμπλοκή των συμμετέχοντων σε συζήτηση και το γεγονός φεύγοντας από εκεί είχα γνώση  και εργαλεία που θα εφάρμοζα άμεσα στην καθημερινότητα μου. Εύχομαι και στο μέλλον να έχω την ευκαιρία να παρακολουθήσω τα ενδιαφέροντα προγράμματα της.

Γιώτα Ευσταθίου