Από προσωπικές μου εμπειρίες έχω διαπιστώσει πως η κυρία Γαβριέλα Φιλίππου είναι μια εξαιρετική ομιλήτρια για διαλέξεις. Εκτός από την ευφράδεια λόγου που διακατέχει, έχει την ικανότητα να είναι παραστατική και άμεση σε οποιαδήποτε ακροατήριο, ανεξάρτητος ηλικίας και επαγγέλματος. Επίσης είναι πάντοτε σε θέση να λύσει κάθε πιθανή απορία όσο αφορά το θέμα της διάλεξης που διοργανώνει. Επιπλέον, όλα τα βιωματικά εργαστήρια και προγράμματα που έλαβα μέρος κοντά της, μου έχουν μείνει αξέχαστα! Όλα τα πιο πάνω συνέβαλαν στην αυτοβελτίωση της προσωπικότητας μου και στην αυτοκαλλιέργειά μου. Αναμφίβολα η κυρία Γαβριέλα Φιλίππου μπορεί να προσφέρει πολλά στον καθένα ξεχωριστά μέσω της δουλειάς της.

Έλενα Σίφουνα