Πολλές φορές μιλούμε για σάς και για την ανεκτίμητη βοήθεια που μας δώσατε, ο Θεός να σάς έχει πάντα καλά

κα Γ.