Μια φορά με βοήθησες – πράγματι με βοήθησες να αντιληφθώ πού πήγαινα λάθος τόσα χρόνια! Σε ευχαριστώ που με τις συμβουλές και την ενθάρρυνση σου, έχω γίνει ένας άλλος άνθρωπος. Ένας άνθρωπος που χαίρεται τη ζωή.

κα Κ.