Θεραπεία και Συμβουλευτική Ζεύγους

Πιστεύω ότι δύο άνθρωποι συνδέονται στην καρδιά και δεν έχει σημασία τι κάνετε, ή ποιοι είστε ή πού ζείτε, δεν υπάρχουν όρια ή εμπόδια εάν δύο άνθρωποι προορίζονται να είναι μαζίJulia Roberts

Τι είναι η Θεραπεία Ζεύγους;

Η Θεραπεία Ζεύγους είναι ένα είδος ψυχολογικής θεραπείας που χρησιμοποιείται για τη θεραπεία της δυσφορίας στη σχέση τόσο για άτομα όσο και για ζευγάρια. Οι λόγοι δυσφορίας μπορεί να περιλαμβάνουν κακές επικοινωνιακές δεξιότητες, ασυμβατότητα, σεξουαλικές δυσκολίες ή ένα ευρύ φάσμα ψυχολογικών διαταραχών που περιλαμβάνουν ενδοοικογενειακή βία, αλκοολισμό, κατάθλιψη, άγχος, διατροφικές διαταραχές και σχιζοφρένεια.

Ο πρωταρχικός στόχος της Θεραπείας Ζεύγους είναι να προσδιοριστεί η παρουσία δυσαρέσκειας και αγωνίας στη σχέση και να καταρτιστεί και να εφαρμοστεί ένα θεραπευτικό πλάνο με στόχους που αποσκοπούν στη βελτίωση ή ανακούφιση των συμπτωμάτων που παρουσιάζονται  και στην αποκατάσταση της σχέσης με ένα καλύτερο και υγιέστερο επίπεδο λειτουργίας.

Προετοιμασία

Τα ζευγάρια ενημερώνονται ότι η αμοιβαία συνεργασία τους είναι υψίστης σημασίας στη θεραπευτική διαδικασία. Ταυτόχρονα, συνιστάται ότι θα ήταν εξαιρετικά χρήσιμο και για τους δύο να αναγνωρίσουν ότι έχουν την επιθυμία και την επιμονή να τροποποιήσουν ή/και να αλλάξουν τις δυσλειτουργικές συμπεριφορές τους. Για να μπορέσουν να το επιτύχουν αυτό, με τη βοήθεια του ψυχοθεραπευτή, καταλαβαίνουν και αποδέχονται ότι η ειλικρίνεια και το συναισθηματικό άνοιγμα είναι απαραίτητη συνιστώσα  για τη θεραπεία.

Κατά τη διάρκεια της πρώτης συνεδρίας, ο ψυχοθεραπευτής συνήθως παρέχει μια εκτεταμένη διαδικασία αξιολόγησης που περιλαμβάνει εμπεριστατωμένη συλλογή πληροφοριών σχετικά με το/τα πρόβλημα (τα) που παρουσιάζονται, καθώς και αξιολόγηση των επαγγελμάτων, της σχολικής εκπαίδευσης, της απασχόλησης, της παιδικής ανάπτυξης, του γονικού ιστορικού, της κατάχρησης ουσιών, της θρησκείας, της σχέσης, του ιατρικού, του νομικού και το προηγούμενο ψυχολογικό ιστορικό, με τη μορφή συνέντευξης. Η συλλογή όλων αυτών των πληροφοριών επιτρέπει στον ψυχοθεραπευτή να σχεδιάσει την καλύτερη πορεία του προγραμματισμού της θεραπείας που συζητείται και συμφωνείται με το ζευγάρι.

Θεραπεία

Η θεραπεία συνήθως διαρκεί αρκετούς μήνες ή και περισσότερο. Αναμφισβήτητα, μόλις το ζευγάρι έχει αναπτύξει επαρκείς δεξιότητες και έχει παρουσιάσει ένα βελτιωμένο επίπεδο λειτουργίας, το οποίο και οι δύο βρίσκουν ικανοποιητικό, η θεραπεία μπορεί να τερματιστεί. Οι επισκέψεις παρακολούθησης και η μακροχρόνια ψυχολογική θεραπεία μπορεί να διευθετηθούν μεταξύ των μερών, εάν αυτό αποφασιστεί αμοιβαία ως απαραίτητο και επωφελές.

Διάρκεια Συνεδρίας

Η διάρκεια συνεδρίας ζεύγους διαρκεί συνήθως μεταξύ 60-90 λεπτών, ανάλογα με το τι συνεπάγεται το αμοιβαία συμφωνημένο θεραπευτικό πρόγραμμα. Τα διαστήματα μεταξύ των συνεδριάσεων κυμαίνονται από μία έως μερικές εβδομάδες ανάλογα με τη φύση των δυσκολιών που αντιμετωπίζει το ζευγάρι.

Μερικές φορές, συνιστάται το ζευγάρι να βλέπει επαγγελματίες από άλλους κλάδους, ώστε να είναι σε θέση να καλύψει ολιστικά το πολύπλευρο πρόβλημα (τα προβλήματα) που αντιμετωπίζουν και, συνεπώς, να επιτύχει τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα.