Call us today: +357 99 34 22 25

Οι ψυχοκοινωνικές συνιστώσες του εαυτού και της αυτοεκτίμησης

Κατά την αξιολόγηση των ψυχοκοινωνικών συνιστωσών του εαυτού και της αυτοεκτίμησης, είναι ζωτικής σημασίας να αναγνωριστεί ότι οι δυτικοί ψυχολόγοι και κοινωνιολόγοι κατασκεύασαν κοινωνικά αυτές τις έννοιες μέσα στον περασμένο αιώνα.

Η μελέτη του εαυτού και της αυτοεκτίμησης προήλθε από ψυχοκοινωνική προοπτική. Στην πραγματικότητα, η έννοια προέκυψε για πρώτη φορά στην ψυχολογία και μπορεί να εντοπιστεί στα γραπτά του William James στα τέλη του 19ου αιώνα. Ο Τζέιμς ήταν ο πρώτος κοινωνικός επιστήμονας που ανέπτυξε έναν σαφή επαγγελματικό ορισμό του εαυτού (Turner 343). Στην τυπολογία του εαυτού, η περιγραφή του κοινωνικού εαυτού του James αναγνώρισε ότι τα συναισθήματα των ανθρώπων για τον εαυτό τους προκύπτουν από την αλληλεπίδραση με τους άλλους καθώς επίσης  ότι οι άνθρωποι έχουν την ικανότητα να βλέπουν τον εαυτό τους ως αντικείμενα και να αναπτύσσουν συναισθήματα και στάσεις απέναντι στον εαυτό τους (Turner 344).

Σύμφωνα με τον Τζέιμς, «ο εαυτός καθορίζεται από την αναλογία των πραγματικοτήτων μας προς τις υποτιθέμενες δυνατότητές μας, όπου οι αξιώσεις μας (ως κλάσμα) είναι ο παρονομαστής ενώ, οι επιτυχίες μας, ο αριθμητής, δηλαδή, αυτοεκτίμηση=επιτυχίες/προσποιήσεις. Ένα τέτοιο κλάσμα μπορεί επίσης να αυξηθεί με μείωση του παρονομαστή καθώς και με αύξηση του αριθμητή (σελ. 296). Αυτή η αναλογία απεικονίζει τη συμπεριφορά (ή τις επιτυχίες) μας ως αριθμητή και τις αξίες και τους στόχους μας (προσποιήσεις) ως παρονομαστή (Mruk σελ. 12). Σύμφωνα με αυτόν τον ορισμό, η έννοια της αυτοεκτίμησης είναι δυναμική. Έτσι, το αποτέλεσμα μπορεί να χειραγωγηθεί (Mruk 12). Πολλές από τις αρχικές ιδέες του James παραμένουν θεωρητικά και μεθοδικά σχετικές με τους κοινωνικούς ψυχολόγους σήμερα (Smith-Lovin 120).

Οι κοινωνιολόγοι Charles Cooley (1902) και Herbert Mead (1934) επεκτάθηκαν σε προηγούμενες μελέτες όσον αφορά στην ψυχοκοινωνική ανάπτυξη του εαυτού. Ο Cooley χρησιμοποίησε τον όρο “looking glass self” (εαυτός γυαλί)  για να προτείνει ότι οι άλλοι χρησιμεύουν ως καθρέφτης στον οποίο βλέπουμε τον εαυτό μας. Επεξεργαζόμενος περαιτέρω αυτήν την ιδέα, ο George Herbert Mead πρόσθεσε ότι συχνά γνωρίζουμε τον εαυτό μας φανταζόμενοι τι σκέφτονται οι σημαντικοί άλλοι για εμάς και, αργότερα, ενσωματώνοντας αυτές τις αντιλήψεις στην αντίληψη του εαυτού μας. Έτσι, αυτοί οι μελετητές, καθώς και άλλοι σύγχρονοι θεωρητικοί της συμβολικής αλληλεπίδρασης, τονίζουν τον τρόπο με τον οποίο ο εαυτός κατασκευάζεται κοινωνικά κατά την αλληλεπίδραση, με βάση την κοινή κατανόηση των κοινωνικών ρόλων, κανόνων, συμβόλων και κατηγοριών.

Μετά τον Νόμο περί Μετανάστευσης του 1965, μετανάστες έφτασαν στις Ηνωμένες Πολιτείες (κυρίως από το Μεξικό, τις Φιλιππίνες, την Κούβα και το Ελ Σαλβαδόρ) σε μεγάλους αριθμούς. Η ψήφιση αυτού του νόμου τερμάτισε το σύστημα ποσοστώσεων εθνικής καταγωγής και άνοιξε τις πύλες για τα άτομα και τις οικογένειές τους να εισέλθουν στις Ηνωμένες Πολιτείες ως μετανάστες διαφόρων κατηγοριών. Επίσης, επέτρεψε στους πολιτογραφημένους πολίτες να υποστηρίζουν τη μετανάστευση των αδελφών και των γονέων τους (Ramisetty-Mikler 36). Κατά τη διάρκεια αυτής της ιστορικής περιόδου, οι Αμερικανοί κοινωνικοί ψυχολόγοι άρχισαν να διερευνούν το θέμα της αυτοεκτίμησης σε βάθος. Ένας από αυτούς είναι ο Morris Rosenberg που θεωρείται ο κύριος συντελεστής της αναγέννησης της αυτοεκτίμησης στην Κοινωνική Ψυχολογία, η οποία ήταν αδρανής από τις αρχές του εικοστού αιώνα (Mruk 13). Η Θεωρία της Αυτοεκτίμησης του Rosenberg βασίζεται σε δύο παράγοντες: (1) τις αντικατοπτρισμένες εκτιμήσεις και (2) τις κοινωνικές συγκρίσεις. Όσον αφορά τις αντικατοπτρισμένες εκτιμήσεις, ο Rosenberg αναγνωρίζει ότι: «Η ανθρώπινη επικοινωνία εξαρτάται από το να δούμε τα πράγματα από την οπτική γωνία των άλλων ανθρώπων. Στη διαδικασία «αναλαμβάνοντας το ρόλο του άλλου», συνειδητοποιούμε ότι είμαστε αντικείμενα της προσοχής, της αντίληψης και της αξιολόγησης των άλλων. Ερχόμαστε, έτσι, να δούμε τον εαυτό μας μέσα από τα μάτια των άλλων (ΧΧ).

Τα τελευταία χρόνια, οι κοινωνικοί ψυχολόγοι έχουν ανοίξει νέους δρόμους στην προσπάθειά τους να κατανοήσουν τον κοινωνικό εαυτό. Μερικές από αυτές τις μελέτες εξετάζουν τέσσερις πηγές: την ενδοσκόπηση, τις αντιλήψεις μας για τη δική μας συμπεριφορά, τις επιρροές άλλων ανθρώπων στην συμπεριφορά μας και την αυτοβιογραφική μνήμη.

Η αυτογνωσία προέρχεται από την ενδοσκόπηση, μια ματιά προς τα μέσα στις σκέψεις και τα συναισθήματά μας. Οι Richard Nisbett και Timothy Wilson (1977) διαπίστωσαν ότι οι συμμετέχοντες/συμμετέχουσες στην έρευνα συχνά δεν μπορούσαν να εξηγήσουν με ακρίβεια τις αιτίες ή τους συσχετισμούς της δικής τους συμπεριφοράς. Επιπλέον, ο Wilson (1985) υποστηρίζει ότι η ενδοσκόπηση μπορεί μερικές φορές να βλάψει την αυτογνωσία γιατί σε μια σειρά μελετών διαπίστωσε ότι οι στάσεις που ανέφεραν ότι είχαν οι συμμετέχοντες/συμμετέχουσες για διάφορα αντικείμενα αντιστοιχούσαν σε μεγάλο βαθμό στην συμπεριφορά τους απέναντι σε αυτά τα αντικείμενα. Για να το εξηγήσουμε περαιτέρω, όσο περισσότερα άτομα δήλωναν ότι τους άρεσε μια εργασία, τόσο περισσότερο χρόνο αφιέρωναν σε αυτήν. Επιπλέον, όσο πιο ελκυστικό έβρισκαν ένα γραφικό τοπίο, τόσο περισσότερη ευχαρίστηση αποκάλυπταν στις εκφράσεις του προσώπου τους. Ωστόσο, όταν τα άτομα κλήθηκαν να αναλύσουν τους λόγους για το πώς ένιωθαν, οι αναφερόμενες στάσεις δεν αντιστοιχούσαν πλέον στη συμπεριφορά τους.

Ανεξάρτητα από το τι μαθαίνει κανείς από την ενδοσκόπηση, ο Daryl Bem (1972) υποστηρίζει ότι οι άνθρωποι μπορούν να μάθουν για τον εαυτό τους παρακολουθώντας τη δική τους συμπεριφορά. Η Θεωρία της Αυτοαντίληψης του Bem επιχειρεί να εξηγήσει ότι όταν οι εσωτερικές καταστάσεις είναι αδύναμες ή δύσκολες να ερμηνευτούν, οι άνθρωποι συμπεραίνουν τι σκέφτονται ή πώς αισθάνονται παρατηρώντας τη δική τους συμπεριφορά και την κατάσταση στην οποία λαμβάνει χώρα. Σύμφωνα με τον Bem, υπάρχουν όρια στην αυτοαντίληψη, καθώς οι άνθρωποι δεν συμπεραίνουν τις δικές τους εσωτερικές καταστάσεις από τη συμπεριφορά που παρουσίασαν σχετιζόμενη με επιτακτικές καταστάσεις πίεσης, όπως η ανταμοιβή ή η τιμωρία.  Εκτεταμένη έρευνα υποστηρίζει τη Θεωρία της Αυτοαντίληψης: όταν οι άνθρωποι παρακινούνται με ήπιο τρόπο  να κάνουν κάτι και όταν δεν είναι βέβαιοι για το πώς αισθάνονται, αρχίζουν να βλέπουν τον εαυτό τους με τρόπους που συνάδουν με τη συμπεριφορά τους. (Chaiken & Baldwin, 1981, Fazio, 1987, Schlenker & Trudeau, 1990).

Ο Leon Festinger (1954) υποστήριξε στη Θεωρία Κοινωνικής Σύγκρισης ότι οι άνθρωποι αξιολογούν τις δικές τους ικανότητες και απόψεις συγκρίνοντας τον εαυτό τους με άλλους. Αυτό σημαίνει ότι, όταν δεν είναι διαθέσιμες αντικειμενικές πληροφορίες, αξιολογούν τον εαυτό τους συγκρίνοντας τον με άλλους με τους οποίους έχουν ομοιότητες.

Η Θεωρία Κοινωνικής Σύγκρισης έχει δοκιμαστεί από κοινωνικούς ψυχολόγους που επικεντρώθηκαν σε δύο βασικά ερωτήματα: (1) πότε οι άνθρωποι στρέφονται σε άλλους για συγκριτικές πληροφορίες; (2) από όλους τους ανθρώπους που κατοικούν στη Γη, με ποιους επιλέγουμε να συγκριθούμε; (Suls & Wills, 1991; Wood, 1989). Η απάντηση στην ερώτηση «πότε» φαίνεται να είναι ότι οι άνθρωποι εμπλέκονται σε κοινωνική σύγκριση σε καταστάσεις αβεβαιότητας, όταν δεν υπάρχουν διαθέσιμα πιο αντικειμενικά μέσα αυτοαξιολόγησης. Όσο για την απάντηση στην ερώτηση «σε ποιον», φαίνεται ότι όταν αξιολογούμε το δικό μας γούστο όσον αφορά στη μουσική ή την αξία μας στην αγορά εργασίας, λαμβάνουμε υπόψη μας άλλους με τους οποίους έχουμε ομοιότητες (Goethals & Darley, 1977, C.T. Miller, 1984, Wheeler et al, 1982)

Αυτοβιογραφική μνήμη: η μνήμη των γεγονότων της ζωής ενός ανθρώπου έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στο θέμα της αυτο-αντίληψης του. Υπάρχουν τρεις τρόποι με τους οποίους ο εαυτός καθοδηγεί τις αναμνήσεις μας. Πρώτον, είναι το αποτέλεσμα της αυτοαναφοράς όπου οι άνθρωποι είναι πιο πιθανό να θυμούνται κάτι εάν σχετίζεται με τον εαυτό τους παρά αν το συναντήσουν σε άλλα πλαίσια. Σε ορισμένες δοκιμές, οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να εξετάσουν εάν οι λέξεις ήταν αυτοπεριγραφικές, ενώ σε άλλες, έπρεπε να κρίνουν το μήκος, τον ήχο ή το νόημα της λέξης. Όταν αργότερα δοκιμάστηκαν, οι συμμετέχοντες θυμήθηκαν περισσότερες λέξεις που είχαν σκεφτεί σε σχέση με τον εαυτό τους παρά για άλλους σκοπούς (Rogers et al., 1977). Δεύτερον, είναι ότι η αυτοβιογραφική μνήμη διαμορφώνεται από μια εγωκεντρική προκατάληψη, καθώς οι άνθρωποι υπερτονίζουν τους δικούς τους ρόλους σε γεγονότα του παρελθόντος. Σύμφωνα με τον Anthony Greenwald (1980), η εγωκεντρική προκατάληψη χρωματίζει την αυτοβιογραφική μνήμη ενός ανθρώπου καθότι, ως άνθρωποι τείνουμε να υπερτονίζουμε τον δικό μας ρόλο σε γεγονότα του παρελθόντος.  Όπως το έθεσε ο Greenwald, «Το παρελθόν το θυμούμαστε ως να ήταν ένα δράμα στο οποίο ήμαστε (ο εαυτός μας) οι πρωταγωνιστές» (σελ. 604). Τρίτον, η εκ των υστέρων προκατάληψη οδηγεί τους ανθρώπους να αναθεωρήσουν τις προσωπικές τους ιστορίες υπό το φως των νέων πληροφοριών για τον εαυτό τους. Αντιμετωπίζοντας αυτό το ερώτημα, ο Michael Ross και οι συνεργάτες του (1981) άλλαξαν την στάση των συμμετεχόντων σε ένα θέμα και, στην συνέχεια, τους ζήτησαν να σχολιάσουν τις προηγούμενες συμπεριφορές τους. Σε ένα πείραμα, για παράδειγμα, οι συμμετέχοντες άκουσαν έναν ειδικό ιατρό να επιχειρηματολογεί πειστικά υπέρ ή κατά της σοφίας του βουρτσίσματος των δοντιών μετά από κάθε γεύμα. Αργότερα, υποτίθεται ως μέρος ενός διαφορετικού πειράματος, όσοι είχαν ακούσει το επιχείρημα υπέρ ανέφεραν ότι βούρτσιζαν τα δόντια τους πιο συχνά τις προηγούμενες δύο εβδομάδες από ότι εκείνοι που είχαν ακούσει το δυσμενές κατά.

Οι πολιτιστικοί προσανατολισμοί επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε, αξιολογούμε και παρουσιάζουμε τον εαυτό μας σε σχέση με τους άλλους. Ορισμένοι πολιτισμοί κάνουν πιο σκόπιμες διακρίσεις όσον αφορά στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζονται τα αγόρια και τα κορίτσια. Ο Whiting και ο Edwards μελέτησαν την κοινωνικοποίηση των παιδιών σε πολλά μέρη του κόσμου, συμπεριλαμβανομένων των τρόπων με τους οποίους επισημαίνεται το φύλο. Το απόσπασμα που ακολουθεί υποστηρίζει τι έχει δηλωθεί:

«….. Ένα από τα πιο εμφανή σύμβολα του φύλου σε όλες τις κοινωνίες είναι το στυλ ένδυσης ανδρών και γυναικών. Ένας από τους τρόπους με τους οποίους οι μητέρες μπορούν να τονίσουν τις διαφορές είναι κάνοντας μια διάκριση στα ρούχα, στα χτενίσματα και στα στολίδια των κοριτσιών και των αγοριών….. Για παράδειγμα, στη Juxtlahuaca (Μεξικό) τα αυτιά των μικρών κοριτσιών τρυπούνται τις πρώτες εβδομάδες της ζωής τους και όλα τα θηλυκά φορούν σκουλαρίκια. Κοριτσάκια έχουν ήδη μινιατούρες ρεμπόζας (σάλια) και τα αγοράκια φορούν τα σομπρέρο τους με περηφάνια…».

Σε πολλές κοινωνίες στον κόσμο, η φροντίδα των μεγάλων ζώων είναι ανδρικό καθήκον και τα νεαρά αγόρια μπορούν να συμμετέχουν σε αυτήν την εργασία ξεκινώντας από την ηλικία των 4 ή 5 ετών. Στο Tarong, η φροντίδα και η χρήση του καραμπάο (νεροβουβάλι ) θεωρείται δουλειά των ανδρών και, έτσι, τα τρία από τα αγόρια 4 και 5 ετών του δείγματος παρατηρήθηκαν να ποτίζουν και να βόσκουν τα καραμπάο. Δεν παρατηρήθηκε κανένα κορίτσι να φροντίζει αυτά τα ζώα. (Whiting and Edwards, 1988, σελ. 219-25)

Στις δυτικές κοινωνίες, πολλοί γονείς προσπαθούν να μεγαλώσουν τα παιδιά τους με μη σεξιστικό τρόπο. Ωστόσο, αυτό είναι ένα επίπονο έργο δεδομένων των εικόνων καθώς και των μηνυμάτων που μεταδίδονται στα παιδιά από τα μέσα ενημέρωσης της ευρύτερης κοινωνίας, της πίεσης από συνομηλίκους που μπορεί να έχουν διαφορετικές απόψεις καθώς και γονείς με διαφορετικές προσεγγίσεις για την κοινωνικοποίηση των παιδιών τους ως προς το φύλο.  Στην πραγματικότητα, η Sandra Bem (1983), σε μια διεύρυνση της εργασίας της σχετικά με τη θεωρία του έμφυλου σχήματος, έχει δηλώσει ότι οι προσπάθειες να εξουδετερωθούν τα στερεότυπα φύλου στην κοινωνία είναι δύσκολο να καρποφορήσουν καθώς δεν φαίνεται να δίνουν αρκετή έμφαση στο να δίνουν στα παιδιά εναλλακτικές λύσεις, τρόπους οργάνωσης και αφομοίωσης πληροφοριών που σχετίζονται με το φύλο. Τα εμπόδια που συναντούν σε αυτή τη διαδικασία, αποδίδει στο γεγονός ότι, εκτός από το να συνειδητοποιήσουν τις ατομικές διαφορές μεταξύ των ανθρώπων, τα παιδιά πρέπει να εκτιμήσουν τον πολιτισμικό σχετικισμό, δηλαδή ότι «διάφοροι άνθρωποι πιστεύουν διαφορετικά πράγματα». Μόλις αυτή η προσέγγιση υιοθετηθεί και καλλιεργηθεί στις κοινωνίες, θα επιτρέψει στα παιδιά να αποδεχτούν ότι οι αντιφατικές πεποιθήσεις συχνά συνυπάρχουν, έτσι ώστε, για παράδειγμα, οι κανόνες και οι αξίες της οικογένειάς τους να διαφέρουν αρκετά από την οικογένεια που ζει δίπλα, αλλά ισχύουν και τα δύο.

Στους δυτικούς πολιτισμούς, ο ατομικισμός είναι μια εξέχουσα αξία όπου «τα παιδιά κοινωνικοποιούνται ως πράκτορες μέσω πολιτιστικά σημαντικών εικόνων ιστοριών ανδρών που είναι κύριοι της μοίρας τους και καπετάνιοι των πλοίων τους, μοναχικοί καουμπόηδες και αγόρια που τα καταφέρνουν από μόνα τους». (Heine et al. 769). Παρά το γεγονός ότι στην Αμερική, τα αγόρια κοινωνικοποιούνται για να είναι ανεξάρτητα, τα κορίτσια κοινωνικοποιούνται ώστε να είναι αλληλοεξαρτώμενα με έναν τρόπο που αντιστοιχεί στη διαφορά μεταξύ των πολιτισμών της Βόρειας Αμερικής και της Ανατολικής Ασίας. Αυτά τα ευρήματα υποστηρίζονται περαιτέρω μέσω της εργασίας των Markus & Kitayama (1991) που αναφέρουν δύο ενδιαφέρουσες διαφορές. Πρώτον, οι Αμερικανοί φοιτητές αντιλαμβάνονται τον εαυτό τους να έχει λιγότερες ομοιότητες με άλλους, σε αντίθεση με τους Ασιάτες –  Ινδούς φοιτητές, ενισχύοντας την ιδέα ότι τα άτομα με ανεξάρτητες αντιλήψεις για τον εαυτό τους πιστεύουν ότι είναι μοναδικά. Δεύτερον, οι Αμερικανοί είναι πιο πιθανό να εκφράσουν ζήλια και άλλα συναισθήματα που επιβεβαιώνουν τον εαυτό τους ως αυτόνομη οντότητα, ενώ οι μη δυτικοί είναι πιο πιθανό να βιώσουν συναισθήματα  που προάγουν την κοινωνική αρμονία.

Η ικανότητα να καταλάβει κανείς ότι το φύλο παραμένει σταθερό σε όλη τη ζωή δεν φαίνεται να εμφανίζεται τόσο νωρίς όσο η ικανότητα να χαρακτηρίζει τον εαυτό του ως κορίτσι ή αγόρι. Ερευνητές στην παράδοση της γνωστικής ανάπτυξης, που συμπεριλαμβάνει τη Θεωρία του Piaget για τη Γνωστική Ανάπτυξη, έχουν εξετάσει τη σταθερότητα του φύλου θέτοντας στα παιδιά ερωτήσεις όπως:

(α) Είσαι αγόρι ή κορίτσι;

(β) Όταν είσαι δέκα ετών, θα είσαι αγόρι ή κορίτσι;

(γ) Όταν μεγαλώσεις, θα είσαι άντρας ή γυναίκα;

(δ) Αν κάνεις παιδιά όταν μεγαλώσεις, θα γίνεις μπαμπάς ή μανούλα;

Διαπίστωσαν ότι τα περισσότερα παιδιά απάντησαν στις ερωτήσεις που αξιολογούσαν τη σταθερότητα του φύλου με ακρίβεια, το αργότερο μέχρι την ηλικία των τεσσάρων ετών.

Οι υποστηρικτές του παραπάνω γνωστικού μοντέλου θεωρούν ότι το παιδί αναπτύσσεται μέσα από διακριτά στάδια κατανόησης σε αλληλεπίδραση με το περιβάλλον. Το πρώτο στάδιο είναι να αναγνωρίσει κανείς τον εαυτό του ως αγόρι ή κορίτσι, το οποίο ακολουθείται από την κατανόηση της σταθερότητας του φύλου.  Σε κάθε στάδιο, υπάρχει μια ποιοτικά διαφορετική οργάνωση του κόσμου, έτσι ώστε οι έννοιες του ρόλου του φύλου ενός παιδιού να αντιπροσωπεύουν την ανάπτυξη τρόπων που αυτό βλέπει και κατανοεί τις διαφορές μεταξύ των φύλων. Οι Kohlberg και Zigler λένε ότι:

Η βασική ταυτότητα του σεξουαλικού ρόλου του παιδιού είναι σε μεγάλο βαθμό το αποτέλεσμα μιας αυτοκατηγοριοποίησης ως αρσενικό ή θηλυκό που πραγματοποίησε νωρίς στην αναπτυξιακή του πορεία …. Η κρίση της πραγματικότητας, «είμαι πραγματικά και πάντα θα είμαι αγόρι» ή «είμαι πραγματικά και πάντα θα είμαι κορίτσι» είναι κρίσεις με μια κανονική πορεία ηλικιακής ανάπτυξης σχετικά ανεξάρτητη από τις αντιξοότητες της κοινωνικής επισήμανσης και ενδυνάμωσης. (Kohlberg and Zigler, 1967, σελ. 103)

Οι Whiting και Edwards (1988) εξέτασαν τους τρόπους με τους οποίους τα μικρά παιδιά σε διάφορα μέρη του κόσμου ενσωματώνονται πλήρως στην κουλτούρα τους και αναπτύσσουν κατανόηση των κανόνων συμπεριφοράς που θεωρούνται κατάλληλοι για αυτήν την κουλτούρα. Η κοινωνικοποίηση του φύλου διαδραματίζει πρωταγωνιστικό ρόλο σε αυτή τη διαδικασία καθώς, μέσω αυτής, τα παιδιά συνειδητοποιούν τη συμπεριφορά που θεωρείται κατάλληλη για κορίτσια και αγόρια. Ένα σημαντικό εύρημα αυτής της μελέτης είναι ότι τα παιδιά σε πολλά μέρη του κόσμου κατανοούν, σε νεαρή ηλικία, τη διαφορική ισχύ ανδρών και γυναικών στην κοινωνία τους. Ο Whiting και ο Edwards εφιστούν την προσοχή του αναγνώστη στους αγώνες που κάνουν τα «παιδιά της αυλής» με τις μητέρες τους, όπου αυτά τα παιδιά ηλικίας 7 έως 10 ετών προσπαθούν να κυριαρχήσουν στις μητέρες τους και να ξεφύγουν από την εξουσία/επίβλεψη τους, φεύγοντας όσο το δυνατόν περισσότερο από το σπίτι.  Eπίσης, επιλέγουν συμπαίκτες του ίδιου φύλου και αρνούνται να εκτελέσουν εργασίες που θεωρούν  γυναικείες.  Οι ερευνητές βρήκαν αυτές τις συγκρούσεις ειδικά στη Βόρεια Ινδία όπου, «καθώς το νεαρό αγόρι συνειδητοποιεί αυτή την ταυτότητα και τη δύναμη των αρσενικών, δοκιμάζει τη δύναμη του σε σχέση με τη μητέρα του η οποία ήταν, μαζί με όλες τις άλλες ενήλικες γυναίκες στην αυλή, ο άνθρωπος που τον τάιζε με το χέρι και τον έκανε μπάνιο από τότε που γεννήθηκε» (σελ. 237).

Οι θεωρητικοί διαφόρων σχολών της ψυχολογίας έχουν προτείνει διαφορετικά μέσα με τα οποία τα παιδιά εκτιμούν ποια συμπεριφορά θεωρείται κατάλληλη για το φύλο τους από την κουλτούρα τους. Η Ψυχοδυναμική παράδοση, που αναπτύχθηκε από το έργο του Freud που επικεντρώνεται στην ψυχοσεξουαλική μας ανάπτυξη, τονίζει πόσο σημαντικό είναι για το παιδί να ταυτιστεί με τον γονέα του ιδίου φύλου μέσω της επίλυσης του συμπλέγματος Οιδίποδα/Ηλέκτρας – οι συνέπειες της επιθυμίας του αγοριού για τη μητέρα του και η επιθυμία του κοριτσιού για τον πατέρα της. Μόλις επιτευχθεί αυτό, το παιδί αρχίζει να φιλοδοξεί για τις συμπεριφορές και τα χαρακτηριστικά αυτού του γονέα και, με αυτόν τον τρόπο, υιοθετεί τα πολιτισμικά εγκεκριμένα μοντέλα αρρενωπότητας και θηλυκότητας. Επιπλέον, η Θεωρία των Αντικειμενότροπων Σχέσεων δηλώνει πως η ποιότητα των πρώιμων σχέσεων, ειδικά με τη μητέρα (καθώς είναι συνήθως η κύρια φροντίστρια), δημιουργεί ένα πρότυπο για μελλοντικές στενές σχέσεις και, ως εκ τούτου, αποτελεί ένα περίγραμμα για το πώς να συσχετιστεί με άλλους ανθρώπους. Φαίνεται ότι τα κορίτσια δεν έχουν ιδιαίτερη δυσκολία να απελευθερωθούν από αυτό το «πρότυπο» καθώς μεγαλώνουν  γιατί το μοντέλο της σχέσης τους βασίζεται σε μια γυναίκα σαν κι αυτές. Ως αποτέλεσμα, βλέπουν τη θηλυκότητα και την εγγύτητα στις σχέσεις ως άρρηκτα συνδεδεμένες μεταξύ τους. Από την άλλη πλευρά, αυτή η εργασία είναι πολύ πιο δύσκολη για τα αγόρια, καθώς πρέπει να αποστασιοποιηθούν από το μοντέλο στο οποίο έρχονται να προσκολληθούν για αρκετά χρόνια. Κατά συνέπεια, η αρρενωπότητα ορίζεται με όρους έλλειψης εγγύτητας στις σχέσεις καθώς οι πολιτισμικοί κανόνες υπαγορεύουν να αποστασιοποιούνται από το μοντέλο ανατροφής που προσφέρει η μητέρα. Εκτός από τα προαναφερθέντα, η Θεωρία της Κοινωνικής Μάθησης υποστηρίζει ότι η μάθηση όσον αφορά στο ρόλο των φύλων λαμβάνει χώρα μέσα από την μίμηση μοντέλων. Η αντίδραση των γονέων στη συμπεριφορά του παιδιού τους και άλλα μοντέλα αρσενικής και θηλυκής συμπεριφοράς είναι, επομένως, σημαντικές επιρροές στην αναπτυσσόμενη αίσθηση της ταυτότητας φύλου του παιδιού.

H λέξη αυτοεκτίμηση προέρχεται από το λατινικό “aestimare”, που σημαίνει «να υπολογίζω ή να εκτιμώ».   Συνεπώς, με τον όρο αυτοεκτίμηση, αναφερόμαστε στην αξιολόγηση που κάνει το άτομο

και συνήθως διατηρεί σε σχέση με τον εαυτό του, εκφράζει μια στάση επιδοκιμασίας ή αποδοκιμασίας και υποδεικνύει τον βαθμό στον οποίο το άτομο πιστεύει ότι είναι ικανό, σημαντικό  

επιτυχημένο και άξιο (Coopersmith, 1967, σ. 5 που αναφέρεται στον Harter 1983, σ. 321). Η έρευνα δείχνει ότι οι άνθρωποι που έχουν ασταθή, κυμαινόμενη αυτοεκτίμηση αντιδρούν πιο έντονα σε θετικά και αρνητικά γεγονότα της ζωής τους από ότι οι άνθρωποι των οποίων η αίσθηση αυτοεκτίμησης είναι σταθερή και ασφαλής (Kernis & Wascholl, 1995).

Ο William James πίστευε ότι η αξιολόγηση των επιτευγμάτων και των ικανοτήτων μας ήταν ο κύριος παράγοντας που καθόριζε την αίσθηση της αυτοεκτίμησης μας, ειδικά των επιτευγμάτων μας  σε τομείς όπου η επιτυχία είναι σημαντική για εμάς (James, 1896, σ. 310, που παρατίθεται στον Maccoby, 1980 p. 272).

Σύμφωνα με τη Θεωρία Αυτοδιαφωνίας του Ε. Tory Higgins (1989), η αυτοεκτίμησή μας ορίζεται από την συσχέτιση που κάνουμε όσον αφορά στο πως βλέπουμε τον εαυτό μας (το πραγματικό εγώ – δηλαδή πώς είμαστε), πώς πιστεύουμε ότι «πρέπει να είμαστε», χαρακτηριστικά που θα μας επέτρεπαν να ανταποκριθούμε στην αίσθηση του καθήκοντος, της υποχρέωσης και της ευθύνης μας και, τέλος, στο πώς θα θέλαμε να είμαστε (ο ιδανικός μας εαυτός).  Η έρευνα δείχνει ότι οι ως άνω εαυτοί (που περιλαμβάνουν μια πληθώρα χαρακτηριστικών) μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την πρόβλεψη της αυτοεκτίμησης και της συναισθηματικής μας ευημερίας.  Το πραγματικό εγώ είναι η αντίληψη μας για τον εαυτό μας, ενώ τα άλλα δύο αντιπροσωπεύουν τα προσωπικά μας πρότυπα ή τους «αυτοκαθοδηγητές» μας.  Οι διαφορές μεταξύ του πραγματικού και του ιδανικού εαυτού σχετίζονται με συναισθήματα απογοήτευσης και κατάθλιψης.  Από την άλλη πλευρά, οι αποκλίσεις μεταξύ του «πραγματικού» και του «ιδανικού» εαυτού σχετίζονται με την ντροπή, την ενοχή και το άγχος.  Ωστόσο, οι συναισθηματικές επιδράσεις εξαρτώνται από το μέγεθος της ασυμφωνίας και από το αν αυτή είναι προσβάσιμη στην επίγνωση μας.    (Higgins et al., 1986; Scott & O’Hara, 1993; Strauman, 1992).

Ένας άλλος σημαντικός παράγοντας που καθορίζει την αυτοεκτίμηση είναι ο σεβασμός που δίνεται στο παιδί από σημαντικούς άλλους, όπως γονείς, δάσκαλους και συνομήλικους.  Ο Rosenberg (1979)

ρώτησε τα παιδιά πόσο πολύ νοιάζονται για τη γνώμη που έχουν διάφοροι άνθρωποι για αυτά, συμπεριλαμβανομένων των γονέων, των συμμαθητών, των δασκάλων, των αδερφών και των φίλων.

Βρήκε ότι τα μικρότερα παιδιά βασίζονταν σε μεγάλο βαθμό στους ενήλικες για την αξιολόγηση του εαυτού τους, εύρημα που συνάδει με τη βιβλιογραφία για την ηθική ανάπτυξη που ακολουθεί τις παρατηρήσεις του Piaget σχετικά με την κατανόηση των κανόνων και της εξουσίας των ενηλίκων από τα παιδιά.  Παρατηρήθηκε ότι τα μεγαλύτερα παιδιά άρχισαν να δίνουν περισσότερο βάρος στην κρίση των συνομηλίκων τους, με τους εφήβους να ενδιαφέρονται περισσότερο για το τι σκέφτονται οι καλύτεροί τους φίλοι για αυτούς.

Η Συλλογική Κλίμακα Αυτοεκτίμησης συγκαλύπτει σημαντικές διαφορές στους τομείς της αυτοαντίληψης που συμβάλλουν στην αυτοεκτίμηση (Κnox 61).  Όπως έχει ήδη επισημανθεί, η κουλτούρα επηρεάζει τον εαυτό και προκαταλαμβάνει συστηματικά τις απαντήσεις στις κλίμακες μέτρησης Likert. Έρευνα που διεξήχθη από τους Carpenter και Johnson 2001, Knox 1998 και Smith 1999, χρησιμοποιώντας τη συλλογική κλίμακα αυτοεκτίμησης ή τα ερωτηματολόγια του πιθανού εαυτού, αντί της συλλογικής κλίμακας αυτοεκτίμησης, δείχνει ότι η αυτοεκτίμηση είναι πολυδιάστατη για τα κορίτσια: αναφέρουν περισσότερες αντιφατικές ή αντίθετες αυτοχαρακτηριστικές ιδιότητες (Knox 74). Επιπλέον, η αυτοεκτίμηση του θηλικού γένους σχετίζεται πιο έντονα με την κοινωνική αποδοχή και την ένταξη σε αυτή παρά με τα επιτεύγματα (Carpenter και Johnson 254). Εν συντομία, η γυναικεία αυτοεκτίμηση εξαρτάται περισσότερο από συλλογικό και όχι από ατομικό προσανατολισμό.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι οι ρόλοι των φύλων βρίσκονται σε διαδικασία αλλαγής: οι πατέρες που θεωρούν τους εαυτούς τους «new men» εμπλέκονται περισσότερο σε πρακτικές ανατροφής παιδιών και οικιακές δραστηριότητες, τα παιδιά φορούν ρούχα unisex και άνδρες και γυναίκες απολαμβάνουν παρόμοια, αν όχι την ίδια, εκπαίδευση που τους οδηγεί να εργάζονται στις ίδιες θέσεις εργασίας (Lorber 14). Ωστόσο, η ισότητα των φύλων δεν έχει επιτευχθεί. Αντίθετα, διατηρείται μέσω πρακτικών διατήρησης των ορίων που υποστηρίζουν τις διαφορές μεταξύ κυρίαρχων και υποδεέστερων ομάδων (Lorber 32· Schwalbe 430-431· Thorne 86).

References:

Bem, D.J. (1972).  Self-perception theory.  In L. Berkowitz (Ed.), Advances in experimental social psychology (Vol. 6, pp. 1-62). New York: Academic Press

Bem, S.L. (1983).  Gender schema theory and its implications for child development:  raising gender-schematic children in a gender-schematic society.  Signs: Journal of Women in Culture and Society, 8(4), pp. 598-616

Carpenter, S. & Johnson, L.E. Women Derive Collective Self-Esteem from their Feminist Identity.”  Psychology of Women Quarterly 25/3 (2001): 254-257

Chaiken, S., & Baldwin, M.W. (1981).  Affective-cognitive consistency and the effect of salient behavioural information on the self-perception of attitudes.  Journal of Personality & Social Psychology, 41, 1-12

Cooley, C. Human Nature and the Social Order.  New York: Scribner’s, 1902

Coopersmith, S. (1967).  The Antecedents of Self-esteem.  San Francisco: Freeman

Fazio, R.H. (1987).  Self-perception theory:  A current perspective.  In M.P. Zanna, J.M. Olson, & C.P. Herman (Eds.), Social influence: The Ontario Symposium (Vol. 5, pp 129-150).  Hillsdale, NJ: Erlbaum

Festinger, L. (1954).  A theory of social comparison processes.  Human Relations, 7: 117-140

Goethals, G.R. & Darley, J. (1977).  Social Comparison Theory: An attributional approach.  In J.M. Suls & R.L. Miller (Eds.), Social comparison processes: Theoretical and empirical perspectives (pp. 259-278). Washington, D.C.: Hemisphere

Greenwald, A.G. (1980).  The totalitarian ego:  Fabrication and revision of personal history.  Americn Psychologist, 35: 603-618

Harter, S. (1983). “Developmental perspectives on the self-system” in Mussen, P.H. (ed.)  Handbook of Child Psychology, Vol. 4, New York: Wiley

Heine, Steven et al.  “Is There a Universal Need for Positive Self-Regard?”  Psychological Review 106/4 (1999): 766-794

Kernis, M.H. & Wascholl, S.B. (1995).  The interactive roles of stability & level of self-esteem:  Research & Theory.  Advances in Experimental Social Psychology, 27: 93-141

Knox, Michele et al. “Adolescents’ Possible Selves & Their Relationship to Global Self-Esteem.” Sex Roles 39/1 (1998): 61-80

Lorber, J. (1994).  Paradoxes of Gender.  New Haven, CN: Yale University Press

Markus, H.R. & Kitayama, S. (1991).  Culture and the Self: Implications for cognition, emotion and motivation.  Psychological Review, 98: 224-253

Mead, George Herbert.  Mind, Self and Society.  Ed.  C.W. Morris.  Chicago: University of Chicago Press, 1934

Miller, C.T. (1984).  Self-schemas, gender and social comparison:  A clarification of the related attributes hypothesis.  Journal of Personality & Social Psychology, 46: 1222-1229

Mruk, Christopher.  Self-Esteem: Research, Theory and Practice.  New York:  Springer Publishing Company, 1995

Nisbett, R.E. & Wilson, T.D. (1977).  Telling more than we can know:  Verbal reports on mental processes.  Psychological Review, 84: 231-259

Rosenberg, Morris et al.  “Global Self-Esteem and Specific Self-Esteem: Different Concepts, Different Outcomes.” American Sociological Review 60 (February, 1995): 141-156

Rogers, T.B., Kuiper, N.A. & Kirker, W.S. (1977).  Self-reference and the encoding of personal information.  Journal of Personality & Social Psychology, 35: 677-688

Rosenberg, M. (1979).  Conceiving the Self.  New York:  Basic Books

Ross, M., McFarland, C., & Fletcher, G.J.O. (1981).  The effect of attitude on the recall of personal histories.  Journal of Personality & Social Psychology, 40: 627-634

Schlenker, B.R. & Trudeau, J.V. (1990).  The impact of self-presentations on private self-beliefs:  Effects of prior self-beliefs and misattribution.  Journal of Personality & Social Psychology, 58: 22-32

Schwalbe, Michael et al.  Generic Processes in the Reproduction of Inequality:  An Interactionist Analysis.  Social Forces 79 (2000): 419-452

Smith, Christine A.  “I Enjoy Being a Girl: Collective Self-Esteem, Feminism & Attitudes Toward Women”.  Sex Roles 40/3 (1999): 281-293

Smith-Lovin, Lynn.  “The Sociology of Affect and Emotion.” In Sociological Perspectives on Social Psychology.  Eds.  Karen Cook, Gary Alan Fine and James House.  Needham Heights, MA: Allyn & Bacon, 1995

Suls, J. & Wills, T.A. (Eds).  (1991).  Social Comparison:  Contemporary theory & research.  Hillsdale, NJ: Erlbaum

Turner, Jonathan H.  The Structure of Sociological Theory.  6th ed. Belmont, CA: Wadsworth Publishing Company, 1998

Thorne, Barrie.  Gender Play:  Girls & Boys in School.  New Brunswick, NJ: Rutgers University Press, 1993

Wheeler, L., Koestner, R., & Driver, R.E. (1982).  Related attributes in the choice of comparison others. Journal of Experimental Social Psychology, 18: 489-500

Wilson, T.D. (1985).  Strangers to ourselves :  The origins and accuracy of beliefs about one’s own mental states.  In J.H. Harvey & G. Weary (Eds),  Attribution: Basic issues and applications (pp 9-36).  New York: Academic Press

Wood, J. (1989).  Theory & research concerning social comparisons of personal attributes.  Psychological Bulletin, 106: 231-248

You might be interested in …

error: Content is protected !!