Call us today: +357 99 34 22 25

«Ολοκληρωμένος άνθρωπος: ένας άνθρωπος που μπορεί να είναι όλο και περισσότερο οι δυνατότητες του» Carl Rogers

Το Πρόγραμμα Προσωπικής Ανάπτυξης και Αυτογνωσίας απευθύνεται σε όσους ενδιαφέρονται να γνωρίσουν καλύτερα τον εαυτό τους, συνεχίζοντας το «ταξίδι» της αυτοπραγμάτωσης/ολοκλήρωσης τους έχοντας ως στόχο, τη συνεχή βελτίωση και περαιτέρω ανάπτυξη ολόκληρου του ψυχικού τους κόσμου, των ικανοτήτων και των δεξιοτήτων τους, δίνοντας έτσι στον εαυτό τους την ευκαιρία να λειτουργούν στο μέγιστο των δυνατοτήτων τους.

Ως άνθρωποι, προκειμένου να αντεπεξέλθουμε στις απαιτήσεις της μέρας, χρειαζόμαστε ενέργεια: σωματική και ψυχική. Η σωματική ενέργεια αντλείται κυρίως από τη διατροφή μας και τη φυσική άσκηση ενώ η ψυχική ενέργεια πηγάζει από τη θετική στάση που έχουμε απέναντι στη ζωή. Επομένως, για τη διατήρηση της ψυχικής μας υγείας και, γενικότερα, της προσωπικής μας ευεξίας, πρωταγωνιστικό ρόλο διαδραματίζουν τα ερωτήματα που θέτουμε στον εαυτό μας κάθε πρωϊ που πρωτανοίγουμε τα μάτια μας.

H σχέση με τον εαυτό μας καθώς και οι διαπροσωπικές μας σχέσεις είναι άμεσα συνδεδεμένες με την ψυχική μας υγεία. Πολλές φορές, όμως, συμβαίνει να μην έχουμε καλές σχέσεις με τον εαυτό μας, πράγμα που επηρεάζει αρνητικά τις σχέσεις μας με τους άλλους και μας εμποδίζει να προσεγγίσουμε όσο άμεσα θα θέλαμε τον στόχο της βελτίωσης των σχέσεων μας με τους συνανθρώπους μας. Μπορούμε, ωστόσο, να μάθουμε πώς να αναπτύξουμε και να βελτιώσουμε αυτές τις σχέσεις ξεκινώντας πρώτιστα με την κατανόηση του ίδιου του εαυτού μας.

Μέσα από τις συναντήσεις, το άτομο αποκτά μια πιο βαθιά, πιο ποιοτική γνωριμία τόσο με τα άλλα μέλη της ομάδας όσο και με τον ίδιο του τον εσωτερικό εαυτό, τον εαυτό που, σε αρκετές περιπτώσεις, τείνει να κρύβεται πίσω από ένα προσωπείο. Καθώς προχωρούν οι συναντήσεις οικοδομείται ένα συναίσθημα ομαδικού πνεύματος, ζεστασιάς και εμπιστοσύνης που δεν είναι απλά αποτέλεσμα θετικής στάσης, αλλά μιας πραγματικότητας η οποία περιλαμβάνει και θετικά και αρνητικά συναισθήματα.

Τα κύρια στοιχεία που διαμορφώνουν τόσο τη συνοχή όσο και την εξέλιξη της ομάδας, καθώς αυτή αναπτύσσεται, είναι η ενσυναίσθηση, η εχεμύθεια, η ειλικρίνεια, η κοινή αποδοχή, ο αλληλοσεβασμός, η αλληλοστήριξη, η αλληλοκατανόηση και η βελτίωση των επικοινωνιακών δεξιοτήτων των συμμετεχόντων. Επίσης, η σχέση που αναπτύσσεται μεταξύ των συμμετεχόντων βοηθά στο να κατανοήσουν και να επεξεργαστούν συλλογικά τα θέματα καθώς και τα προβλήματα που τους απασχολούν, οδηγώντας έτσι σε καλύτερη γνωριμία και επικοινωνία με τον ίδιο τον εαυτό και κατ’επέκταση με τους γύρω τους.

Κάθε μέλος της ομάδας αποτελεί μια μοναδικότητα και ως εκ τούτου αναγνωρίζεται στον καθένα ξεχωριστά η ελευθερία να ακολουθεί τον προσωπικό ρυθμό ανάπτυξης του. Επομένως, γίνεται αποδεκτή και σεβαστή η προσωπικότητά του καθώς και οι επιλογές του.

Οι Στόχοι του Προγράμματος

Τι συμπεριλαμβάνουν οι συναντήσεις

Συνοψίζοντας, το Πρόγραμμα Προσωπικής Ανάπτυξης και Αυτογνωσίας έχει ως πρωταρχικό του στόχο την ατομική ανάπτυξη, την εξέλιξη και βελτίωση της διαπροσωπικής επικοινωνίας και των σχέσεων των συμμετεχόντων μέσα από μία εμπειρική διαδικασία που βασίζεται στην άνευ όρων αποδοχή, στην ενσυναίσθηση και την αυθεντικότητα – τις τρεις δηλαδή ιδιότητες της Προσωποκεντρικής και Υπαρξιακής Ανθρωπιστικής και Βιωματικής Ψυχοθεραπείας που αποτελούν το βασικό θεμέλιο της όλης διαδικασίας.

Οι στόχοι του Προγράμματος

Το Πρόγραμμα Προσωπικής Ανάπτυξης και Αυτογνωσίας αποτελεί μια «συνάντηση» ανθρώπων κατά τη διάρκεια της οποίας θα υπάρχει η δυνατότητα μοιράσματος/ανταλλαγής σκέψεων, συναισθημάτων, πεποιθήσεων, προκαταλήψεων και εμπειριών μεταξύ των συμμετεχόντων και της διευκολύντριας-συντονίστριας της ομάδας.

Το Πρόγραμμα περιστρέφεται γύρω από δύο άρρηκτα συνδεδεμένους άξονες: της αυτογνωσίας και των διαπροσωπικών σχέσεων.

Διαλέξεις, Σεμινάρια και Βιωματικά Εργαστήρια

Εκτός από τις συζητήσεις, ως Διευκολύντρια του Προγράμματος, παρουσιάζω κατά διαστήματα διαλέξεις, σεμινάρια που επικεντρώνονται σε θέματα γενικού ενδιαφέροντος και που σχετίζονται με το Πρόγραμμα.

Βιωματικά εργαστήρια επίσης πραγματοποιούνται για διάφορα θέματα όπως: τεχνικές υλοποίησης στόχων, συναισθηματική έκφραση, ενδυνάμωση επικοινωνίας, χαλάρωση και δημιουργικό οραματισμό.

Μελετώ, αναλύω και συμπεραίνω

Επίσης, ως μέρος της προσωπικής ανάπτυξης, μοιραζόμαστε τις καθημερινές μας έγνοιες και τις εμπειρίες μας. Επιπρόσθετα, συζητούμε για το πώς επηρεαζόμαστε από το τι συμβαίνει στον κόσμο σήμερα.

Μέρος του υλικού που χρησιμοποιείται αποτελείται από ειδήσεις και άρθρα από τον τοπικό και διεθνή τύπο καθώς και άλλα θέματα από διάφορα πεδία όπως την ευημερία, την οικολογία και τον κινηματογράφο.

Εργασίες

Δημιουργική κατασκευαστική εργασία – χειροτεχνία

Βασικοί πυλώνες του άξονα της αυτογνωσίας:

Ποιος είμαι;

Πώς θα ήθελα να είμαι;

Πώς συμπεριφέρομαι στους άλλους;

Πώς μου συμπεριφέρονται οι άλλοι;

Ο άξονας των διαπροσωπικών σχέσεων επικεντρώνεται στην αναγνώριση και διερεύνηση των παραγόντων που επηρεάζουν τις σχέσεις μας με τους άλλους σε προσωπικό, οικογενειακό, εργασιακό και κοινωνικό επίπεδο – για παράδειγμα, συνήθειες, φόβους, φοβίες, απογοητεύσεις, πικρίες, προκαταλήψεις και το ατομικό-οικογενειακό-κοινωνικό σύστημα αξιών.

Η Ομάδα συζητά ευρεία γκάμα θεμάτων τα οποία προτείνονται τόσο από τη διευκολύντρια όσο και από τα ίδια τα μέλη. H σειρά συζήτησης των θεμάτων αποφασίζεται με πλειοψηφία από τα μέλη της ομάδας. Η προκαταρκτική ατζέντα συμπεριλαμβάνει τα κάτωθι:

Τι είναι οι αξίες και ο σκοπός που έχει ο κάθε άνθρωπος;
Αυτοεκτίμηση και αυτοπεποίθηση – πώς τις καλλιεργούμε;
Βελτίωση και/ή ανάπτυξη καινούργιων δεξιοτήτων και ταλέντων.
Προσδιορισμός και εκτέλεση σχεδίων προσωπικής ανάπτυξης.
Πώς μπορούμε να αξιοποιήσουμε τη θετική σκέψη, τον οραματισμό και τη φαντασία προς όφελος μας;
Τί είναι επικοινωνία; Πώς μπορούμε να βελτιώσουμε τις επικοινωνιακές μας ικανότητες;
Συναναστροφή και επικοινωνία στον εργασιακό χώρο.
Περιοριστικά πιστεύω και πεποιθήσεις – πώς αναγνωρίζονται και πώς αλλάζουν;
Οικονομική αφθονία – χρήματα – τι ρόλο παίζουν και πώς να τα ελκύουμε;
Aποτελεσματικότητα – καλλιέργεια διαισθητικών ικανοτήτων και τεχνικές για καλύτερη αποτελεσματικότητα.
Διαχείριση χρόνου – ορισμός στόχων – ξεκαθάρισμα πραγματικών αναγκών.
Διαχείριση άγχους.
Διαχείριση θυμού.
Πώς μπορώ να βελτιώσω την υγεία μου;
Διατροφή και ενέργεια.
Ασθένειες – πώς τις αντιμετωπίζουμε;
Θάνατος και μεταθανάτιες εμπειρίες.
Η επίδραση των καιρικών αλλαγών στην ψυχολογία του ατόμου.
Σελήνη και η επίδρασή της στην ανθρώπινη ζωή.
Συζήτηση πολιτιστικών, περιβαλλοντικών, κοινωνικών, πολιτικών θεμάτων.

Ψυχαγωγία και εμπλουτισμός γνώσεων

Για περαιτέρω διεύρυνση της γνώσης καθώς και της ψυχαγωγίας όλων των συμμετεχόντων στο Πρόγραμμα Προσωπικής Ανάπτυξης και Αυτογνωσίας διοργανώνονται διάφορες δραστηριότητες.

Η τελική απόφαση για το ποια δραστηριότητα θα πραγματοποιηθεί λαμβάνεται από την πλειοψηφία. Δραστηριότητες που συμπεριλαμβάνονται προκαταρκτικά στο Πρόγραμμα είναι:

Επισκέψεις μελέτης
Επισκέψεις σε μουσεία
Επισκέψεις αξιοθεάτων
Επισκέψεις σε εκθέσεις ζωγραφικής, γλυπτικής, κ.λπ.
Εξορμήσεις – εκδρομές
Επισκέψεις σε φεστιβάλ
Παρακολούθηση ταινιών
Παρακολούθηση θεατρικών έργων
Παρακολούθηση και συμμετοχή σε αθλητικές δραστηριότητες
Παρακολούθηση συναυλιών

Μέγεθος Ομάδας

Ο αριθμός μελών της ομάδας κυμαίνεται μεταξύ 8 και 12 ατόμων.

Άλλα ενδιαφέροντα Προγράμματα

error: Content is protected !!